مستند سازی پروژه های املاک

گاهی  شرکت های ساختمانی یا پیمانکاران و مشاورین و فعالین ساخت و ساز نیاز دارند برای پروژه های  در حال اجرا سوابقی بصورت تصویری یا مولتی مدیا بصورت مرحله به مرحله یا بخشی از پروژه تهیه کنند تا در آینده از آنها استفاده نمایند .در این شرایط تیم حرفه ای املاک نما می تواند بصورت اختصاصی از ابتدا بصورت مرحله به مرحله تمامی فعالیت اجرایی یا موارد مورد نظر پروژه را تصویربرداری کرده و در نهایت در قالب یک فایل  مولتی مدیا یا تصویری بعنوان مستند سازی پروژه اجرایی به کارفرما تحویل داده می شود .f

امکانات مستند سازی ساخت و ساز

مستند سازی پروژه
مستند سازی، تهیه مجموعه اسناد و مدارکی است که سیر تکوین و تحقق یک فعالیت از شروع تا خاتمه آن و چگونگی بهره برداری و نگهداری را، با تحلیل و ارزیابی مربوط، نشان می‌دهد.
املاک نمـــــــــــــــــــــــا
مستند سازی